Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 1 10 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marta KRIL wstrzymał się
2 Monika PASIERBEK-HALKO nieobecny
3 Monika WIERZBOWSKA przeciw
4 Zdzisław KAMIŃSKI przeciw
5 Michał BODEK nieobecny
6 Jerzy PURGAŁ przeciw
7 Piotr ŻARSKI przeciw
8 Jolanta BUJAK za
9 Paweł SALAWA nieobecny
10 Mateusz RUCIŃSKI przeciw
11 Halina MIAZEK przeciw
12 Dorota LISIŃSKA przeciw
13 Krzysztof KOROSTEŃSKI przeciw
14 Małgorzata CZYŻ przeciw
15 Bolesław ŻYWICKI przeciw