Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Marianowo

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx)".