Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyznaczenie pasów dla pieszych

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mateusz RUCIŃSKI przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-09