Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie lustra drogowego na zakręcie drogi gminnej w Dzwonowie

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Marianowo
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika WIERZBOWSKA radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: