Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy pomostu pływającego usytuowanego nad jeziorem w Wiechowie

Numer: 16, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Marianowo
data wpływu: 2019-11-29, data przekazania: 2019-11-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof KOROSTEŃSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: