Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wycinka suchych konarów drzew na cmentarzu w Dzwonowie

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Marianowo
data wpływu: 2019-06-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika WIERZBOWSKA radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: