Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Marianowo

Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji.

Data posiedzenia Sesja Liczba głosowań Szczegóły
2018-11-23 I sesja Rady Gminy Marianowo 6 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-07 II sesja Rady Gminy Marianowo 6 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-28 III sesja Rady Gminy Marianowo 9 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-31 IV sesja Rady Gminy Marianowo 8 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-29 V sesja Rady Gminy Marianowo 8 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-10 VI sesja Rady Gminy Marianowo 11 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-10 VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-27 VIII sesja Rady Gminy Marianowo 9 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-14 IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-27 X sesja Rady Gminy Marianowo 9 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-31 XI sesja Rady Gminy Marianowo 8 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-29 XII sesja Rady Gminy Marianowo 10 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-20 XIII sesja Rady Gminy Marianowo 12 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-31 XIV sesja Rady Gminy Marianowo 7 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-15 XV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) 40 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-24 XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) 11 Sprawdź wyniki głosowań
2020-07-10 XVII sesja Rady Gminy Marianowo 22 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-18 XVIII sesja Rady Gminy Marianowo ( zdalny tryb obradowania na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka 12 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-30 XIX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) 15 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-27 XX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r.) 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-15 XXI sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-30 XXII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 15 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-19 XXIII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 10 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-26 XXIV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx) 13 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-09 XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-26 XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) 12 Sprawdź wyniki głosowań
2021-04-30 XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-05-28 XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) 7 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-25 XXIX sesja Rady Gminy Marianowo 14 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-30 XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) 12 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-17 XXXI sesja Rady Gminy Marianowo 10 Sprawdź wyniki głosowań
2021-10-14 XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-11-19 XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 17 Sprawdź wyniki głosowań
2021-12-09 XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-12-30 XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 19 Sprawdź wyniki głosowań
2022-01-13 XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 7 Sprawdź wyniki głosowań
2022-02-25 XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) 14 Sprawdź wyniki głosowań
2022-03-31 XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo 16 Sprawdź wyniki głosowań
2022-04-29 XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo 12 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-07 XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . 6 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-30 XLI sesja Rady Gminy Marianowo 2 Sprawdź wyniki głosowań
2022-07-15 XLII sesja Rady Gminy Marianowo 10 Sprawdź wyniki głosowań
2022-09-09 XLIII sesja Rady Gminy Marianowo 13 Sprawdź wyniki głosowań
2022-09-30 XLIV sesja Rady Gminy Marianowo 9 Sprawdź wyniki głosowań
2022-10-28 XLV sesja Rady Gminy Marianowo 10 Sprawdź wyniki głosowań
2022-11-24 XLVI sesja Rady Gminy Marianowo 12 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-22 XLVII sesja Rady Gminy Marianowo 20 Sprawdź wyniki głosowań
2023-01-27 XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo 17 Sprawdź wyniki głosowań
2023-02-24 XLIX sesja Rady Gminy Marianowo 16 Sprawdź wyniki głosowań
2023-03-10 L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-03-31 LI sesja Rady Gminy Marianowo 9 Sprawdź wyniki głosowań
2023-04-28 LII sesja Rady Gminy Marianowo 16 Sprawdź wyniki głosowań
2023-05-26 LIII sesja Rady Gminy Marianowo 13 Sprawdź wyniki głosowań
2023-06-28 LIV sesja Rady Gminy Marianowo 26 Sprawdź wyniki głosowań
2023-09-01 LV sesja Rady Gminy Marianowo 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-09-29 LVI sesja Rady Gminy Marianowo 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-10-27 LVII sesja Rady Gminy Marianowo 12 Sprawdź wyniki głosowań
2023-11-30 LVIII sesja Rady Gminy Marianowo 11 Sprawdź wyniki głosowań