Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Marianowo

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/7/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. rozpatrywanie skarg na działania Wójta Gminy Marianowo i gminnych jednostek organizacyjnych;
  2. rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli,
  3. rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy Marianowo i Wójta Gminy Marianowo oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
  4. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  5. opracowywanie stanowisk dla Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach, dla których została powołana,
  6. kontrola wykonania uchwał Rady Gminy w zakresie objętym działalnością merytoryczną komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata CZYŻ 0przewodniczący
Dorota LISIŃSKA członek
Halina MIAZEK członek
Monika PASIERBEK-HALKO członek