Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Marianowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Monika SUCHA

Monika SUCHA

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 28.02.2021

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Marianowo
2021-03-26 09:31:03 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:39:09 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:41:36 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem informacji o pracy radnych za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:44:50 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:47:15 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:48:31 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 09:56:02 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-03-26 10:01:23 Głosowanie w trakcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 marca 2021 r. nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w prawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok XXVI sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:34:09 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy miedzy sesjami XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:50:57 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2020 r. a. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, b. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, c. informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2020 r. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:53:07 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/53/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:55:05 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/54/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-04-30 09:56:54 Głosowanie w trakcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 kwietnia 2021 r. nad przyjęciem Sprawozdania z planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. XXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:27:14 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2021 r. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:34:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXVIII w dniu 28 maja 2021 r. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:36:12 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVII z dnia 30 kwietnia 2021 r. bez uprzedniego odczytywania. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:56:52 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo o jego pracy miedzy sesjami. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 09:58:49 Głosowanie w trakcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 maja 2021 r. nad przyjęciem informacji z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2020 roku. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 10:00:54 Głosowanie w trakcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 maja 2021 r. nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za okres od 30 kwietnia 2020 do dnia 20 maja 2021 roku. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-05-28 10:02:45 Głosowanie w trakcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 maja 2021 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. XXVIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-06-25 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXIX sesji Rady gminy w dniu 25 czerwca 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXIX sesji po zmianie z dnia 25 czerwca 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVIII z dni 28 maja 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosownie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Marianowo za rok 2020. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2020 rok XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Matrianowo w dniu 25 czerwca nad informacją o pracy radnych i Wójta Gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo za 2020 r.: - w Stowarzyszeniu „Sieja”, - w Stowarzyszeniu „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, - w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrd XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 czerwca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej-plaży gminnej będącej własnością Gminy Marianowo XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w dniu 25 czerwca 2021 r. podczas obrad sesji XXIX nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-06-25 Głosowanie w trakcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo nad Uchwałą Nr 11/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry- wydanie opinii” XXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-07-30 09:28:16 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXX sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:36:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXX sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:38:09 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 25 czerwca 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:55:23 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:57:34 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 09:59:17 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:00:45 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:03:36 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. (zakup hełmu) XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:05:09 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Skateparku będącego własnością Gminy Marianowo. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:06:33 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:08:02 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dzwonowie. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-07-30 10:09:46 Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od 1 września 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania ) za
2021-09-17 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI sesji po zmianie z dnia 17 wrzesnia 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrd XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 września 2021 r. nad przyjęciem protokołu z XXX sesji w dniu 30 lipca 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 wrzesnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2021 roku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028 w I półroczu 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028 XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-09-17 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXXI sesji Rady Gminy w dniu 17 września2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Marianowo za
2021-10-14 10:33:25 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 10:44:35 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie podczas obrad nadzwyczajnej XXXII sesji w dniu 14 października 2021 r. XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 11:18:39 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 10:46:46 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXI z dnia 17 września 2021 roku. XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 11:23:20 Głosowanie podczas obrad nadzwyczajnej XXXII sesji w dniu 14 października 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-10-14 11:21:14 Głosowanie podczas obrad XXXII sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2021 XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 09:11:56 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 09:21:24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII sesji w dniu 19 listopada 2021 r. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:11:19 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 09:22:47 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXII z dnia 14 października 2021 roku. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:20:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 15 listopada 2021 r. nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2020/2021, w tym o wynikach: - egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:23:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2020 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia: XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:24:55 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady gminy nad przyjęciem informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:33:00 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:34:43 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:36:18 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:37:51 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:39:27 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:40:50 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marianowo. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:42:21 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:43:39 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:45:19 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-11-19 10:47:05 Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:10:24 1. Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:20:22 2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji w dniu 9 grudnia 2021 r XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:22:02 3. Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 19 listopada 2021 r. XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:39:13 4. Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo . XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:41:10 5. Głosowanie w trakcie obrad XXXIV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Marianowo na lata 2021-2028 XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-09 11:42:31 5. Głosowanie w trakcie obrad XXXIV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 9 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok XXXIV nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 11:13:48 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 11:26:19 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXV sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. po zmianie. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 11:31:24 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr nadzwyczajnej XXXIV z dnia 9 grudnia 2021 roku. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:01:32 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:03:33 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem informacji o niepublicznych jednostkach systemu oświaty funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo, w tym o trybie udzielania i rozliczania dotacji od stycznia do grudnia 2021 roku. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:05:36 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o w Goleniowie oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Chociwlu. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:06:57 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2021 roku. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:10:35 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 po wprowadzonej autopoprawce. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:14:34 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok po wprowadzonej autopoprawce. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:15:58 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:17:28 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:19:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:20:19 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:21:31 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:22:41 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:24:30 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji rady Gminy Marianowo w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Marianowo na lata 2021-2031" XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:27:26 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Dobrzany) XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:29:20 Głosowanie w trakcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Marianowo nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Chociwel). XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2021-12-30 12:31:15 Głosowanie w czasie obrad XXXV sesji rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Stargard ) XXXV sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:13:46 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:23:14 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji w dniu 13 stycznia 2022 r. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:32:16 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:24:55 Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXV z dnia 30 grudnia 2021roku. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:34:20 Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:35:55 Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-01-13 13:37:34 Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 09:17:11 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 09:31:29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVII sesji po zmianie w dniu 25 lutego 2022 r. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:11:12 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 09:33:28 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXVI z dnia 13 stycznia 2022 roku. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:15:06 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za rok 2021. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:16:48 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2021 rok. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:18:55 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXII/118/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok". XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:20:50 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:24:17 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:29:07 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:30:42 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2022 rok XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:32:20 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:34:02 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-02-25 10:35:45 Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, o zniesienie nazw miejscowości Trąbki Małe i Trąbki i utworzenie jednej miejscowości o nazwie Trąbki. XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania) za
2022-03-31 Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 202r. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrd XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem protokołu z XXXVII sesji w dniu 15 lutego 2022 r. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z realizacji uchwały nr XXIV/133/2021 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 lutego 2021r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2021 roku XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Informacji o pracy radnych za 2021 rok. za 2021 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie.. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Marianowo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-03-31 Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. XXXVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022r. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIX sesji w dniu 29 kwietnia 2022 r.po zmianie XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXVIII z dnia 31 marca 2022 roku. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2021 r. a. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, b. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, c. informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2021 r. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/54/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok. XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-04-29 Głosowanie w trakcie obrad XXXIX sesji rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Marianowie do załatwiania indywudualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnymna teryrorium tego panstwa XXXIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-06-07 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czewrca 2022r. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL sesji w dniu 7 czerwca 2022 r. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL sesji w dniu 7 czerwca 2022 r.nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr XXXIX z dnia 29 kwietnia2022 roku. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-07 Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XL nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo . za
2022-06-30 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok XLI sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad informacją z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2021 roku. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za okres od 20 maja 2021 do dnia 20 maja 2022 roku. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XLII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca2022r. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie w trakcie obrad XL II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr z dnia 30 czerwca 2022 roku. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLII sesji w dniu 15 lipca 2022 r. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie w trakcie obrad XLII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca 2022 r. nad przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy od ostatniej sesji. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-07-15 Głosowanie podczas XLII sesji w dniu 15 lipca 2022 nad projektem uchwały w sprawie miejscowego powania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo. XLII sesja Rady Gminy Marianowo
2022-09-09 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września2022r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr z dnia 15 lipca 2022 roku. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w czasie obrad XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. nad informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2022 roku. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji w dniu 9 września 2022 r. nad informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 w I półroczu 2022 r. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie ograniczonego zarządzania drogą powiatową. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-09 Głosowanie w trakcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 września 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Marianowo. XLIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 września 2022r. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIV sesji w dniu 30 września 2022 r. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLIV sesji w dniu 30 września 2022 r. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Marianowo na rok szkolny 2022/2023 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w w sprawie rozpatrzenia petycji. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-09-30 Głosowanie podczas XLIV sesji w dniu 30 września 2022 nad projektem uchwały uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia stanowiska. XLIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 października 2022r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLV sesji w dniu 18 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLV sesji w dniu 28 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach: - egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w szkole prowadzonej przez Gminę Marianowo.podczas obrad XLV sesji w dniu 28 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie w trakcie obrad XLV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 października 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechowo. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-10-28 Głosowanie nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych za 2021 r. lub złożyły je po terminie. na XLV sesji w dniu 28 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022r. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r.po zmianie. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegi pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r.na przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023-2025. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w czasie obrad XLVI w dniu 24 listopada nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13 położonej w obrębie Trąbki. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025 XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022 r. nad przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-11-24 Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dnia 24 listopada 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. XLVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVI I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 22 grudnia 2022r. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad przyjęciem informacji Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. Wójta Gminy Marianowo w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Chociwlu. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2022 roku. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Chociwel). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Dobrzany). XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2022-12-22 Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projekte uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok. XLVII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 stycznia 2023. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVIII sesji w dniu 27 stycznia 2023 r. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVIII sesji w dniu 27 stycznia 2023 r. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie podczas XLVIII sesji w dniu 27 stycznia 2023 nad sprawozdaniem z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad Informacja o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2022 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2022 rok. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad sprawozdaniem z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad informacją o pracy radnych za 2022 rok XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegi pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2023”. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-01-27 Głosowanie w trakcie obrad XVLIII sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo. XLVIII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 lutego 2023. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad sprawozdaniem z pracy wójta od ostatniej sesji. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem protokołu z dnia 27 stycznia 2023 r. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2022 rok. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. (zakup węży do zestawu hydraulicznego). XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie (zakup aparatu ochrony dróg oddechowych) XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. (zakup węży W75 i W52). XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. (zakup szpadli oraz wideł) XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowie. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwaływ sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-02-24 Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 nad przyjęciem projektu uchwały w w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki XLIX sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-10 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 10 marca 2023. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad L nadzwyczajnej sesji w dniu 10 marca 2023 r. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie nad przyjęciem protokoły z XLIX sesji z dniu 24 lutego 2023 r. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji w dniu 10 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028.w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały zmmieniającej uchwałę wpf na lata 2023-2028 L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Matianowo w dniu 10 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Matianowo w dniu 10 marca 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-10 Głosowanie w trakcie obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 10 marca 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) za
2023-03-31 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w LI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2023. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem sprawozadnia Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-03-31 Głosowanie podczas LI sesji w dniu 31 marca 2023 r. nad przyjęciem protokołu z L sesji rady Gminy z dnia 10 marca 2023 r. LI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w LII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 kwietnia 2023. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad po zmianie. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem protokołu z LI sesji rady Gminy z dnia 31 marca 2023 r. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2022 rok: - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, - informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, -informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo . LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2022 rok. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdaniaz realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025. z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2023 – 2027. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie nad informacja OSP w dniu 28 kwietnia 2023 roku LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-04-28 Głosowanie nad informacja komendanta Policji w dniu 28 kwietnia 2023 r. LII sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-05-26 Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w LIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 26 maja 2023. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem protokołu z LII sesji z dnia 28 kwietnia 2023 roku LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad po zmianie LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem informacjiwykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marianowo w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projektu w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze darowizny. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad przyjęciem projketu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023-202 LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie na LIII sesji nad sprawozdaniem Wójt LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-05-26 Głosowanie podczas LIII sesji w dniu 26 maja 2023 r. nad wnioskeim pani wójt o wprowadzenie do porządku jako pkt. 13 projektu uchwały zmieniającej uchwłę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023-2027. LIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad wnioskeim pani wójt o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad wnioskiem pani Wójt o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Gogolewie na dofinansowanie zadania „ Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -2023 EkoStrażak” . LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad wnioskeim pani Wójt o wprowadzenie do porzdku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu oraz oświetlenie przestrzeni publicznej w Marianowie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęcieciem wniosku Przewodniczącego Lomisji Skarg, wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad po zmianie. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas obrad LIV sesji 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wpf Gminy Marianowo na lata 2023-2028 LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Gogolewie na dofinansowanie zadania „ Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -2023 EkoStrażak” LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup sprzętu oświetlenia terenu akcji ratowniczej). LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup detektora prądu przemiennego). LIV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup lancy gaśniczej kominowej, kurtyny wodnej, prądownicy wodnej W-52, prądownicy wodnej W-25, latarek kątowych 6 szt., butów strażackich skórzanych). LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciemprojektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Marianowo. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Marianowo. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Dalewo. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023-2027”. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Marianowo do porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego oraz opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej innego instrumentu terytorialnego (IIT). LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu oraz oświetlenie przestrzeni publicznej w Marianowie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem protokołu z LIII sesji Rady Gminy z dnia 26 maja br. LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-06-28 Głosowanie podczas LIV sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Pani Wójt od ostaniej sesji LIV sesja Rady Gminy Marianowo
2023-09-01 Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo. LV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-01 Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad sesji. LV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-01 Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta od ostatniej sesji LV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-01 Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem informacji. LV sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-29 Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. LVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-29 Głosowanie podczas LVI sesji w dniu 29 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad sesji. LVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-29 Głosowanie podczas LVI sesji w dniu 29 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania o pracy między sesjami LVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-29 Głosowanie podczas LVI sesji w dniu 29 września 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. LVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-29 Głosowanie podczas LVI sesji w dniu 29 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wpf Gminy Marianowo na lata 2023-2028 LVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-29 Głosowanie podczas LVI sesji w dniu 29 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działoanośc Wójta Gminy Marianowo LVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-09-29 Głosowanie podczas LVI sesji w dniu 29 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem protokołu z poprzednie sesji z dnia 1 września 2023 r. LVI sesja Rady Gminy Marianowo za
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad sesji. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad przyjęciem protokołu nr LVI z LVI sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 29 września 2023 roku. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2022/2023, w tym o wynikach: - egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2023 roku. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2022 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia: LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad projekte uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028.. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2023 r. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad projektuem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Marianowo na lata 2024-2027, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-10-27 Głosowanie podczas LVII sesji w dniu 27 października 2023 r. nad Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2021-2022. LVII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad sesji. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad przyjęciem protokołu LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta od ostaniej sesji LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projekte uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028.. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projektem uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025”. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projekte uchwały projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-11-30 Głosowanie podczas LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023 r. nad projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LVIII sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad sesji po zmianie. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem protokołu z dnia 30 listopada 2023 LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy miedzy sesjami LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024-2028. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2024 rok. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard). LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard). LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Chociwel). LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Dobrzany). LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2024” LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu Dalewo, Gogolewo i Trąbki oraz w części obrębu Czarnkowo. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2024 rok. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2024 rok. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2023-12-22 Głosowanie podczas LIX sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LIX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem porządku obrad sesji. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem protokołu nr LIX z LIX sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 roku. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2023 rok. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Rady Gminy Marianowo Nr XLVI/236/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia GPPiRPA LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem informacją o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2023 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2023 rok. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem informacji o pracy radnych za 2023 rok. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024-2028. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem projketu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup linki ratowniczej). LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup 2 sztuk butli powietrznych). LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup węży). LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem uchwaływ sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup aparatu powietrznego, noszaka, butli, maski, czujki bezruchu). . LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem uchwaływ sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. . LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem uchwaływ sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem projketu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie (zakup szafek). LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem projketu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem projketu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2024 roku. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie podczas LX sesji w dniu 2 lutego 2024 r. nad podjęciem projketu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marianowo na lata 2024-2026. LX sesja Rady Gminy Marianowo
2024-02-02 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę . Komisja wnioskuj sie o wprowadzenie w §1 ust.1 pkt 2 „§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli: 1) w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, za każdą godzinę, w tym rozpoczętą, w wysokości 20,00 zł; 2) w zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym, za każdą godzinę, w tym rozpoczętą, w wysokości 20,00 zł.”. LX sesja Rady Gminy Marianowo