Przejdź do treści

Justyna Gwoździańska

Zdjęcie: Justyna Gwoździańska
Zdjęcie: Justyna Gwoździańska

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt justyna@gwozdzianska.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-16 10:14:29 Głosowanie podczas I sesji Rady gminy Marianowo dnia 7 maja 2024 r. nad stwierdzeniem kworum i przyjęciem porządku obrad I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 10:18:25 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo dnia 7 maja 2024 r. nad zmienionym porządkiem obrad I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 10:27:05 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 10:47:27 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 10:53:20 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 10:54:51 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 10:56:18 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 10:57:15 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:04:53 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji jako pkt 9. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:06:16 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo jako pkt.8 I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:08:32 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska jako pkt 11. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:09:01 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska jako pkt 12. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:20:08 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej jako pkt 9 I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:21:05 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jako pkt 10. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:22:00 Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako pkt 13. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 11:23:24 Głosowanie podczas I sesji w dniu 7 maja 2024 nad wnioskiem dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako pkt 14. I sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 12:54:40 Głosowanie nad wnioskiem Wójta o wprowadzenie do porządku obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Marianowie oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej w Dalewie i Gogolewie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 jako pkt 16 II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 12:56:06 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad zmienionym porządkiem obrad. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 12:57:13 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem protokołu nr I z I sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 7 maja 2024 roku. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 12:58:11 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem informacji: informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, -informacja Wójta Gminy Marianowo. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 12:58:58 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 12:59:48 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku II sesja Rady Gminy Marianowo nieoddany
2024-05-16 13:06:35 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 13:09:07 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad sprawozdaniem z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 13:10:04 Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 13:10:59 Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 13:11:45 Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 13:12:42 Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 13:13:36 Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2023. II sesja Rady Gminy Marianowo za
2024-05-16 13:14:43 Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r.nad projektem uchwały uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Marianowie oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej w Dalewie i Gogolewie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 jako pkt 16 II sesja Rady Gminy Marianowo za