Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/5/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał BODEK 0przewodniczący
Małgorzata CZYŻ członek
Zdzisław KAMIŃSKI członek
Krzysztof KOROSTEŃSKI członek
Halina MIAZEK członek
Monika PASIERBEK-HALKO członek
Jerzy PURGAŁ członek
Mateusz RUCIŃSKI członek
Piotr ŻARSKI członek